BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

A- Genel Kurallar:

 • Bildiriler sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilecektir.

 • Bildiri gönderimi son tarihi 7 Şubat 2020’dır.

 • Kongre Uluslararası kongre düzeninde ve tüm bildiriler İngilizce olarak tam metin formatında kongre kitabında basılacaktır. Bilimsel kurula değerlendirilmesi için “özet” İngilizce olarak gönderilecektir.

 • Kabul edilen bildiri sahipleri sunumlarını Türkçe yapabilecektir.

 • Bildiriler, online bildiri sistemi kullanılarak gönderilebilecektir. Bildirinizi gönderebilmek için yukarıdaki butona tıklayınız.

 • Bildiriler, bilimsel kuruldan oluşan hakemler tarafından dijital ortamda, bildiri sahibinin adı ve kurumu görülmeksizin değerlendirilecektir.

 • Kabul edilen bildiriler, kongre öncesi kongre websitesinde pdf olarak ve Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği dergisi "Cell & Tissue Biology Research” de yayınlanacaktır.

B- Bildiri Sunumu Yapacak Yazar ve Kayıt:

 • Sunum yapacak yazar, bildirisi kabul olduktan sonra tam kongre kaydı yaptırmak durumundadır.

 

C- Bildiri İçeriği Kuralları:

 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

 • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.

 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

 • Bildirilere 3 tablo ve figür eklenebilir. Eklenen figürler yüksek çözünürlükte olmalıdır.

 • Sözlü sunum olarak kabul edilen bildirilere kongre bilimsel programında sunum imkanı tanınacaktır.

 • Poster sunum olarak kabul edilen bildiriler, kongrede sergilenecektir.

 

D- Bildiri Konu Başlıkları:

 1. SİSTEMLER
 • Dolaşım Sistemi

 • Solunum Sistemi

 • Sindirim Sistemi

 • Sinir Sistemi

 • Endokrin Sistem

 • Lenforetiküler Sistem

 • Boşaltım Sistemi

 • Hareket Sistemi

 • Duyu Sistemleri

2. EMBRIYOLOJI

 • Deneysel Embriyoloji ve Teratoloji

 • Moleküler Embriyoloji

3. ÜREME ve GAMET BİYOLOJİSİ

 • Plasenta

 • İmplantasyon

 • Erkek Üreme Sistemi

 • Dişi Üreme Sistemi

 • Yardımlı Üreme Teknikleri

4. KÖK HÜCRELER, HÜCRESEL TEDAVİ ve REJENERATİF TIP

 • Kök Hücreler ve Uygulamaları

 • Embriyonik Kök Hücreler

 • Mezenşimal Kök Hücreler

 • Kanser Kök Hücreleri

 • İPS Hücreleri

5. KANSER

 • Tümör Biyolojisi

 • İlaç duyarlılık testleri

6. GÜNCEL BİYOMEDİKAL YAKLAŞIMLAR ve DENEYSEL TEKNİKLER

 • Deneysel Histoloji ve Laboratuvar Teknikleri

 • Mikroskopi

 • Moleküler Hücre Biyolojisi ve Teknikleri

 • Hücre Kültürü

 • Steroloji

 • Biyomedikal Mühendisliği

 • Biyoinformatik

 • Genomik

 • Proteomik

 • Nano Teknoloji

7. HÜCRE ve DOKU HASARI

 • Hücre ve Doku Hasarı

 • Hücre Yaşlanması ve Ölümü

 • Oksidatif Stres

 • DNA Hasarı ve Onarımı

 • Yara İyileşmesi

 • Anjiogenez ve Moleküler Mekanizmalar

8. HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ’DE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR, EĞİTİM ve İSTİHDAM

 • Deneysel Çalışma, Yayın ve Proje Hazırlama

 • Bilimsel Etik

 • Histoloji ve Embriyoloji Lisansüstü/Uzmanlık Eğitimi

 • Yasal Mevzuatlar.

 • Meslek İstihdam Alanlarının Korunması ve Geliştirilmesi

BİLDİRİ GÖNDERİMİ