KURULLAR

ONUR KURULU

Prof. Dr. Vural KAVUNCU

T.C. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

 

Prof. Dr. Mustafa Cem ALGIN

T.C. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

 

KONGRE BAŞKANLARI

Doç. Dr. Orhan ÖZATİK

T.C. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Çiğdem ELMAS

THED Yönetim Kurulu Başkanı

 

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Prof. Dr. Çiğdem ELMAS (Başkan)

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Gamze TANRIÖVER (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU (Sayman)

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN

Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL

Doç. Dr. N. Dilara ZEYBEK

Dr. Öğr. Üyesi Emine Nazlı HAYIRLI ÖZYOL

Uzm. Dr. İskender KAPLANOĞLU

 

YEREL DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Orhan ÖZATİK

Doç. Dr. F. Yasemin ÖZATİK

Dr. Öğr. Üyesi Nermin GÜNDÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TEKŞEN
Uzm. Dr. Senem ARI
Araş. Gör. Suna SAYGILI

BİLİMSEL KURULU
Prof. Dr. Gülçin Abban Mete

Prof. Dr. Bülent Ahıshalı

Prof. Dr. Hüseyin Aktuğ

Prof. Dr. Selen Akyol

Prof. Dr. Valen Zakhartchenko

Prof. Dr. Serap Arbak

Prof. Dr. Pergin Atilla

Prof. Dr. Sevim Aydın

Prof. Dr. Deniz Billur

Prof. Dr. Laurent Desaubry

Prof. Dr. Nureddin Cengiz

Prof. Dr. Sevil Çaylı

Prof. Dr. Necdet Demir 

Prof. Dr. Alistair Warren

Prof. Dr. Güven Erbil

Prof. Dr. Feriha Ercan

Prof. Dr. Esra Erdemli

Prof. Dr. Igor Veber

Prof. Dr. Ülker Eren

Prof. Dr. Kemal Ergin

Prof. Dr. Semiha Ersoy  

Prof. Dr. Özhan Eyigör

Prof. Dr. Aydın Girgin

Prof. Dr. Levent Keskintepe

Prof. Dr. Alpaslan Gökçimen

Prof. Dr. Aysel Güven Bağla

Prof. Dr. Canan Hürdağ

Prof. Dr. Tülay İrez

Prof. Dr. Figen Kaymaz

Prof. Dr. Gülnur Kızılay Özfidan

Prof. Dr. Yannis Missirlis

Prof. Dr. Emel Koptagel

Prof. Dr. Emin Türkay Korgun

Prof. Dr. Petek Korkusuz

Prof. Dr. Meral Koyutürk

Prof. Dr. Şadiye Kum 

Prof. Dr. Meltem Kurus

Prof. Dr. Aysel Kükner

Prof. Dr. Narin Liman

Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu

Prof. Dr. Yusuf Nergiz

Prof. Dr. Sait Polat

Prof. Dr. Murat Çetin Rağbetli

Prof. Dr. Sevda Söker

Prof. Dr. Murat Tosun

Prof. Dr. Guiseppe Musumeci

Prof. Dr. İbrahim Mehmet Tuğlu

Prof. Dr. Ayşegül Uysal 

Prof. Dr. İsmail Üstünel

Prof. Dr. H. Seda Vatansever

Prof. Dr. Birkan Yakan

Prof. Dr. Melda Yardımoğlu Yılmaz

Prof. Dr. Altuğ Yavaşoğlu

Prof. Dr. Engin Yenilmez

Prof. Dr. Selma Yılmazer

Doç. Dr. Nuray Acar Aydemir

Doç. Dr. Berrin Avcı

Doç. Dr. Deniz Billur

Doç. Dr. Seyit Ali Bingöl

Doç. Dr. Gökhan Cüce

Doç. Dr. Türker Çavuşoğlu

Doç. Dr. Fikret Gevrek

Doç. Dr. Kanat Gülle

Doç. Dr. Pınar Naile Gürgör

Doç. Dr. İlknur Keskin

Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Doç. Dr. Orhan Özatik

Doç. Dr. Saffet Öztürk

Doç. Dr. Melike Sapmaz Metin

Doç. Dr. Leyla Satı

Doç. Dr. Serap Uslu

Doç. Dr. Ünal Uslu

Doç. Dr. Özlem Yılmaz

Doç. Dr. Nazan Deniz Yön Ertuğ

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Aydemir

Dr. Öğr. Üyesi Başak Büyük

Dr. Öğr. Üyesi Alev Cumbul

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çil 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tuğçe Çilingir Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Demirci

Dr. Öğr. Üyesi Züleyha Doğanyiğit

Dr. Öğr. Üyesi Züleyha Erişgin

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Fırat

Dr. Öğr. Üyesi Elif Gelenli Dolanbay

Dr. Öğr. Üyesi Ramin Hashemihesar

Dr. Öğr. Üyesi Derya Karabulut

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Karagöz Can

Dr. Öğr. Üyesi Elif Kervancıoğlu Demirci

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Mercantepe

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Ece Ordueri

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Soysal

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bahar Sunay

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Türedi

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Ulaş Aytürk

Dr. Öğr. Üyesi Murat Serkant Ünal

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yaylalı

KURULLAR